Rolstoel manipulator

De rolstoel manipulator Tuimelaar is ontworpen in opdracht van het Reumaverpleeghuis in samenwerking met med.engineers en Spark Design.

Doordat er steeds meer ouderen zijn met eigen gebitselementen, die ook door lichamelijke gebreken rolstoelgebonden zijn, is een tandartsbehandeling moeilijk, zoniet onmogelijk, zowel voor de tandarts als voor de cliënt.

De rolstoel manipulator is een in de grond verzonken kantelapparaat, waarmee de patiënt zittend in zijn rolstoel kan worden gekanteld, zodat een voor tandartsbehandeling acceptabele werkhouding gecreëerd kan worden. Informatie over de productstatus is verkrijgbaar bij med.engineers via info@med-engineers.com.

Publicatie