RIHM

De RIHM (Rotterdam Intrisic Handdynamo Meter ) is een meetapparaat ontworpen in opdracht van en in samenwerking met, afd. Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC.

De functie van de RIHM is het geïsoleerd meten van de kracht van de intrinsieke spieren van hand, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en klinische doeleinden.

De RIHM is op basis van ergonomische principes ontworpen zodat de trekrichting makkelijk controleerbaar is en daardoor een hoge mate van betrouwbaarheid heeft. Deze manier van meten van de intrinsieke handspieren is een nieuwe filosofie mbt. meten van handspieren waarop Dr. T Schreuders in 2005 promoveerde.

Er zijn op het moment 30 RIHM’s als test serie geproduceerd, deze worden op diverse plaatsen op de ingezet in wetenschappelijk onderzoek en voor patiëntenzorg. De resultaten van het gebruik zijn gepubliceerd in gerenommeerde medische tijdschriften.

De RIHM is productie klaar, voor het vervaardigen van grotere series zijn nog slechts kleine productie aanpassingen nodig. Er is tijdens het promotieonderzoek reeds gepubliceerd (zie publicaties), patentaanvraag is hierdoor niet meer mogelijk.

Intrinsieke handspierkracht meting

Publicaties