Semmes Weinstein test

med. engineers is bezig met de ontwikkeling van een geautomatiseerde Semmes Weistein test.